2. Superset Data Analytics

2.1. Installation

# Install superset
pip install superset

# Create an admin user (you will be prompted to set username, first and last name before setting a password)
fabmanager create-admin --app superset

# Initialize the database
superset db upgrade

# Create default roles and permissions
superset init

# To start a development web server, use the -d switch
# superset runserver -d -p 8080

2.2. Using

W trybie wyklikania można tworzyć wykresy, a te później umieszczać na dashboardach i będą się automatycznie odświeżały. Narzędzie zaciąga dane na bieżąco z habitatOS. Trzeba jeszcze trochę popracować nad raportami, ale już można się bawić na danych które mamy.

W trybie SQL Lab możesz pisać takie zapytania.

SELECT *
FROM sensors_zwavesensor
WHERE
    device='c1344062-6'
    AND type='temperature'

2.3. Urządzenia

DEVICE_ATRIUM = 'c1344062-2'
DEVICE_ANALYTIC_LAB = 'c1344062-3'
DEVICE_OPERATIONS = 'c1344062-4'
DEVICE_TOILET = 'c1344062-5'
DEVICE_DORMITORY = 'c1344062-6'
DEVICE_STORAGE = 'c1344062-7'
DEVICE_KITCHEN = 'c1344062-8'
DEVICE_BIOLAB = 'c1344062-9'