1. Sensory

Dane z sensorów:
 http://lunares.habitatos.space/sensors/zwavesensor/
Wykres temperatury:
 http://lunares.habitatos.space/api/v1/sensor/chart/temperature/
Wykres wilgotności:
 http://lunares.habitatos.space/api/v1/sensor/chart/relative-humidity/

1.1. Instalacja skryptów na urządzeniu

1.2. Rozwiązywanie problemów

1.2.1. Brak aktualizacji temperatury

Jeżeli na stronie http://lunares.habitatos.space/sensors/zwavesensor/ nie pojawiają się nowe dane, to przyczyną może być:

 • brak prądu, lub wyłączone urządzenie Raspberry PI (192.168.255.11)
 • brak połączenia sieciowego z internetem (padła sieć w habitacie)
 • zablokowany ruch sieciowy na *.habitatos.space
 • problem z urządzeniem Raspberry PI (192.168.255.11), który zbiera dane
 • błąd karty SD na której Raspberry PI zapisuje dane (czasami się uszkadza przy gwałtownym
 • problem z bazą Z-Wave, które jest podpięte do Raspberry PI (192.168.255.11)
 • problem z czujnikami

Aby zdiagnozować problem, połącz się z Raspberry PI:

$ ssh [email protected] -p 22
# hasło standardowe jak w habitacie zaczynające się od dużej litery U...

Jeżeli host nie odpowiada, to może mieć inne IP. Przeskanuj sieć wykorzystując program nmap (https://nmap.org/download.html).

Przeskanuj komputery w sieci 192.168.255.0/24 wyłącznie na portach 22 wykorzystując opcję zwracającą wersję usługi (-sV):

$ nmap 192.168.255.0/24 -sV -p 22

Jeżeli korzystasz z opcji graficznej (Zenmap) to wynik powinien wyglądać tak:

Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2017-11-24 18:02 CET.
Nmap scan report for homerouter.cpe (192.168.255.1)
Host is up (0.00s latency).
MAC Address: AC:CF:85:79:3F:49 (Huawei Technologies)
Nmap scan report for 192.168.255.11
Host is up (0.015s latency).
MAC Address: B8:27:EB:2A:34:95 (Raspberry Pi Foundation)
Nmap scan report for 192.168.255.19
Host is up (0.093s latency).
MAC Address: 08:11:96:41:2A:14 (Intel Corporate)
Nmap scan report for 192.168.255.20
Host is up (0.015s latency).
MAC Address: 80:86:F2:16:D9:06 (Intel Corporate)
Nmap scan report for 192.168.255.21
Host is up (0.015s latency).
MAC Address: 98:F0:AB:47:A3:7C (Apple)
Nmap scan report for 192.168.255.201
Host is up (0.00s latency).
MAC Address: B8:27:EB:2A:34:95 (Raspberry Pi Foundation)
Nmap scan report for 192.168.255.15
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (7 hosts up) scanned in 3.62 seconds

Hint

Jak to czytać? Nowa linia zaczyna się od słówka MAC Address, a w następnej linii jest adres IP, którego szukamy

Starting Nmap 7.60 ( https://nmap.org ) at 2017-11-24 18:02 CET.

Nmap scan report for homerouter.cpe (192.168.255.1)
Host is up (0.00s latency).

MAC Address: AC:CF:85:79:3F:49 (Huawei Technologies)
Nmap scan report for 192.168.255.11
Host is up (0.015s latency).

MAC Address: B8:27:EB:2A:34:95 (Raspberry Pi Foundation)
Nmap scan report for 192.168.255.19
Host is up (0.093s latency).

MAC Address: 08:11:96:41:2A:14 (Intel Corporate)
Nmap scan report for 192.168.255.20
Host is up (0.015s latency).

MAC Address: 80:86:F2:16:D9:06 (Intel Corporate)
Nmap scan report for 192.168.255.21
Host is up (0.015s latency).

MAC Address: 98:F0:AB:47:A3:7C (Apple)
Nmap scan report for 192.168.255.201
Host is up (0.00s latency).

MAC Address: B8:27:EB:2A:34:95 (Raspberry Pi Foundation)
Nmap scan report for 192.168.255.15
Host is up.

Nmap done: 256 IP addresses (7 hosts up) scanned in 3.62 seconds

Lepiej, możesz wykorzystać grep aby przefiltrować wyniki:

$ nmap 192.168.255.0/24 -sV -p 22 |grep -i Raspberry -A 1

MAC Address: B8:27:EB:2A:34:95 (Raspberry Pi Foundation)
Nmap scan report for 192.168.255.19
--
MAC Address: B8:27:EB:2A:34:95 (Raspberry Pi Foundation)
Nmap scan report for 192.168.255.15

Jeden z nich powinien zwrócić adres naszego urządzenia.

Note

Jeżeli nie wyświetla się żadne urządzenie:

 • mamy problem z urządzeniem (fizycznie uszkodzone)
 • jest problem z kartą SD (trzeba sfromatować i ponownie wgrać)
 • jest problem z siecią w habitacie
 • urządzenie nie ma przydzielonego IP (serwer DHCP nie działał jak było restartowane)

Następnie trzeba się połączyć z urządzeniem wykorzystując SSH (na Windows skorzystaj z PuTTY http://www.putty.org/)

$ ssh [email protected]_IP
# hasło standardowe jak w habitacie (zaczynające się od dużej litery U...)

Po zalogowaniu wykonaj polecenie:

$ ps aux |grep sensor

(virtualenv-3.6.3) [email protected]:~ $ ps aux | grep sensor
pi     626 1.0 1.8 50172 17548 ?    Sl  17:18  0:02 /home/pi/virtualenv-3.6.3/bin/python3 /home/pi/lunares_hab/sensor-zwave-collector.py
pi    1046 0.0 0.0  2672  568 pts/0  S+  17:21  0:00 grep --color=auto sensor

Wynik powinien zawierać jeden proces. Czasami w wynikach pojawia się dodatkow linijka grep --color=auto sensor ale nas to nie interesuje. Jeżeli proces jest uruchomiony to dane się zbierają i zapisują do lokalnej bazy danych SQLite 3 (/home/pi/lunares_hab/sensor-data.sqlite3). Możesz to zweryfikować wykonując polecenie:

sqlite3 /home/pi/lunares_hab/sensor-data.sqlite3 'SELECT * FROM sensor_data ORDER BY datetime DESC LIMIT 30'

Jeżeli nie jest obecny proces zbierający dane, to jego uruchomienie można wymusić wykonując polecenie:

$ /etc/init.d/HABITAT-zwave-extract start

Proces powinien się uruchamiać automatycznie przy restarcie urządzenia, więc alternatywnie można odłączyć urządzenie od prądu i podłączyć ponownie.

Warning

Raspberry PI zapisuje dużo danych na karcie SD i jeżeli podczas zapisu nastąpi wyłączenie prądu, to może to uszkodzić kartę i urządzenie ponownie się nie włączy do czasu sformatowania karty i ponownego wgrania systemu operacyjnego!

Dla pewności można wykonać polecenie, które pokaże czy skrypt uploadujący dane do habitatOS jest uruchomiony.

$ crontab -l
*/2 * * * * /home/pi/virtualenv-3.6.3/bin/python3 /home/pi/lunares_hab/sensor-zwave-uploader.py 1>/dev/null